1906

A spark-ignition engine of the company’s own design with an OHC valve mechanism and a hemispherical combustion chamber.

Zážehový motor vlastní konstrukce s rozvodem OHC, půlkulový spalovací prostor.